جمعه، 3 آذر 1396 - 11:07   
  یک تجربه فرهنگی برای تو
- اندازه متن: + -  کد خبر: 199صفحه نخست » پیشنهاد (چی بخوانیم)سه شنبه، 9 آذر 1389 - 14:08
سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری به روش موضوعی به پیشنهاد استاد نیلی پور
  

سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری به دو روش موضوعی و یا بر اساس ترتیب مطالعه کتاب ها و توسط اساتید مختلف تدوین شده است، در این نوشته سیر موضوعی تدوین شده توسط استاد نیلی پور ارائه شده است.
اصل کتب شهید مطهری را در سایت ایشان نیز می توانید ببینید.
مرحله 1: تقوا و ایمان
1* کتاب ده گفتار بحث تقوا
2* کتاب سیری در نهج البلاغه، بحث تقوا در نهج البلاغه.
3* کتاب بیست گفتار، فوائد و آثار ایمان گفتار دهم.
4* کتاب جهان بینی، جلد اول، بحث علم و ایمان و آثار و فوائد ایمان.
5* کتاب تکامل اجتماعی انسان، بحث ایمان و کمال انسان.
6* کتاب آشنایی با قرآن جلد سوم جلسه اول و دوم.

مرحله 2: نبوت و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)
1* کتاب وحی و نبوت مقاله پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)
2* کتاب سیره نبوی.
3* کتاب سنن النبی از علامه طباطبائی یا جلد 12 المیزان، ترجمه فارسی، بحث ادب الانبیاء.
4*کتاب وحی و نبوت از ابتدای کتاب تا اول بحث مشخصات اسلام.
5* کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلسه یازدهم شئون پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)
6* تفسیر سوره والضحی و انشراح. (نور)
7*کتاب آشنایی با قرآن، جلد اول، بحث معجزه.
8* کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلسه 24، بحث خاتمیت.
9* کتاب خاتمیت.
10* آشنایی با قرآن جلد اول، اصالت های سه گانه قرآن.
11* آشنایی با قرآن جلد سوم تمام کتاب بجز بحث خمس.
12* کتاب پیامبر امی.
13* کتاب خاتم نبوت.
14* مجموعه کتاب های تفسیری مرحوم مطهری (آشنایی با قرآن)
15*کتاب نبوت (در دست چاپ)

مرحله 3: توحید
1* نوار خدا در زندگی انسان.
2* کتاب آشنایی با قرآن، جاد چهارم، تفسیر آیه نور.
3* کتاب گفتار های معنوی، بحث ایمان به غیب.
4* کتاب بیست گفتار، گفتارهای 6، 15، 16، 17، 19، 20
5* کتاب تکامل اجتماعی انسان، بحث مکتب و جهان بینی تا آخر.
6* کتاب امدادهای غیبی از صفحه 50 تا 94.
7* کتاب جهان بینی، جلد یک، از صفحه 77 تا 94 و از صفحه 106 تا 128.
8* کتاب شش مقاله، بحث جهان بینی الهی و جهان بینی مادی.
9* کتاب سیری در نهج البلاغه از بخش دوم الهیات و ماوراء الطبیعه.
10* کتاب گفتارهای معنوی، بحث عبادت و دعا.
11* کتاب کلام و عرفان، از سلسله کتاب های علوم اسلامی.
12* کتاب علل گرایش به مادیگری، از اول تا صفحه 212.
13* کتاب مسئله شناخت.
14* کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد پنجم.
15* کتاب انسان و سرنوشت.
16*کتاب مقالات فلسفی، جلد دوم، از صفحه 19 تا 54 و از صفحه 231 تا آخر.
17* کتاب توحید (در دست چاپ)

مرحله 4: مشخصات و آشنایی با فروغ اسلام
1* کتاب وحی و نبوت، بحث مشخصات اسلام.
2* کتاب آشنایی با علوم اسلامی، جلد سوم، بحث علم فقه تا آخر.
3* کتاب فلسفه اخلاق، بحث نظریه ی پرستش جلسه پنجم.
4* کتاب خاتم نبوت.
5* کتاب م و تربیت در اسلام گفتار نهم، بحث نماز.
6* کتاب آشنایی با قرآن، جلد اول تفسیر سوره حمد.
7* کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم بحث ترک نماز عمدا.
8* کتاب آشنایی با قرآن، گفتار 5 و 6، بحث خمس و زکات جلد سوم.
9* کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم، بحث 37 خمس و زکات.
10* کتاب جهاد آیت الله مطهری.
11* آشنایی با قرآن، جلد سوم، گفتار 7 و 8.
12* کتاب گفتارهای معنوی، بحث هجرت و جهاد.
13* کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم، بحث فرار از جهاد.
14* کتاب مجموعه مقالات مقاله شهید.
15* کتاب قیام و انقلاب مهدی، بحث شهید.
16* کتاب حماسه حسینی، جلد دوم از جلسه سوم تا هفتم.
17* کتاب ده گفتار، بحث امر به معروف و نهی از منکر.
18* کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم گناه 39 امر به معروف و نهی از منکر.
19* کتاب ولاءها و ولایت ها.
20* کتاب جاذبه و دافعه علی (علیه السلام) از اول بحث نیروی جاذبه علی (علیه السلام) تا آخر بحث نیروی دافعه علی.
21* کتاب گناهان کبیره جلد دوم بحث استخفاف حج.

مرحله 5: امامت
1* کتاب امامت و رهبری از صفحه 1 تا 200
2* کتاب جاذبه و دافعه علی (علیه السلام)
3* کتاب ولاء ها و ولایت ها.
4* کتاب سیره ائمه اطهار (علیه السلام)
5* کتاب حماسه حسینی جلد اول از صفحه 108 تا 180 و صفحه 289 تا 313
6* کتاب حماسه حسینی جلد دوم جلسه اول و دوم از صفحه 208 تا آخر.
7* کتاب سیری در نهج البلاغه مقدمه کتاب بخش اول از صفحه 139 تا 186
8* کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد دوم درس هشتم بحث شیعه.
9* کتاب عدل الهی از صفحه 360 تا آخر کتاب بحث گناهان شیعه.
10*کتاب ده گفتار- گفتار هشتم تا هدایت یعنی چه؟
11* کتاب بیست گفتار- گفتار 7 و 8
12*کتاب خاتمیت
13* کتاب قیام و انقلاب مهدی (عجل الله تعالی فرجه)
14* کتاب امدادهای غیبی بحث مدیریت و رهبری در اسلام
15* کتاب بیت الاحزان شیخ عباس قمی ترجمه آقای اشتهاردی.

مرحله 6: معاد
1* کتاب زندگی جادوید یا حیات اخروی
2* کتاب عدل الهی، بحث شفاعت و بحث جزای عمل.
3* نوار تفسیر سوره قیامت
4* نوار تفسیر سوره زلزال و قارعه
5* کتاب عدل الهی، زا صفحه 205 تا 255 راجع به مرگ.
6* کتاب حیات پس از مرگ علامه طباطبائی.
7* کتاب معاد (در دست چاپ)

مرحله 7: عفاف و حجاب
1* کتاب آشنایی با قرآن، جلد سوم، تفسیر سوره ی نور، از صفحه 1 تا 95.
2* کتاب تعلیم و تربیت در اسلام از صفحه 253 تا 254.
3* کتاب اخلاق جنسی.
4* کتاب حجاب.
5* کتاب امدادهای غیبی آخرین مقاله پیرامون محلل.
6* کتاب نظام حقوق زن در اسلام.
7* کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب جلد اول گناه 10- 11- 12.
8* کتاب گناهان کبیره شهید جلد دوم باب دوم کبائر غیر منصوصه.
9* کتاب پیرامون جمهوری اسلامی نقش زن در جمهوری اسلامی.

مرحله 8: تعلیم و تربیت
1* کتاب انسان در قرآن از اول تا صفحه 48.
2* کتاب تعلیم و تربیت گفتار سوم و چهارم از بخش اول و تمامی بخش دوم.
3* کتاب فطرت.
4* کتاب انسان کامل از گفتار دوم تا آخر کتاب.
5* کتاب گفتارهای معنوی گفتارهای هفتم و نهم.
6* کتاب اخلاق جنسی از صفحه 51 تا 61 (آیا اخلاق اسلامی با رشد...).
7* کتاب تکامل اجتماعی انسان.
8* کتاب احیای تفکر اسلامی.
9* کتاب عدل الهی از صفحه 172 تا 196.
10* کتاب مجموعه مقالات مقاله ششم بحث سعادت.
11* کتاب انسان در قرآن بحث آخر آگاهی های انسان.
12* کتاب بیست گفتار نهم. (شدائد و گرفتاری ها)
13* گفتارهای خوانده نشده از کتاب تعلیم و تربیت
14* کتاب فلسفه اخلاق.
15* کتاب مقالات فلسفی جلد دوم (بحث سعادت)
16* کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد 4 حکمت عملی.
17* کتاب انسان و سرنوشت.
18* عرفان حافظ
19* مباحث اخلاقی از کتاب سیری در نهج البلاغه

مرحله 10: سیاست و تبلیغات
الف) سیاست
1* کتاب تاریخ نهضت های صد ساله.
2* کتاب پیرامون جمهوری اسلامی، بحث اهداف روحانیت در مبارزات، مصاحبه استاد، نقش بانوان در جمهوری اسلامی.
3* کتاب شش مقاله (الغدیر و وحدت اسلامی)
4* کتاب سیری در سیره ائمه اطهار، مشکلات علی (علیه السلام)
5* کتب جاذبه و دافعه علی (علیه السلام)، بحث خوارج.
6* کتاب سیری در نهج البلاغه بخش چهارم و پنجم حکومت و عدالت.
7* کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلسه دهم مشروطیت.
8* کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب جلد دوم بحث 29 کمک به ستمگران بحث فتنه و یاری نکردن.
9* کتاب انسان و سرنوشت مقدمه کتاب.
10* کتاب پیرامون انقلاب اسلامی.
11* کتاب امامت و رهبری آخر کتاب یادداشت ها.
12* کتاب امدادهای غیبی مقاله رشد و نوار اتحاد اسلامی.
13* کتاب شش مقاله.
ب) تبلیغات
الف) عنصر تبلیغ در نهضت حسینی جلد اول حماسه حسینی.
ب) سیره نبوی بحث روش تبلیغی پیامبر.
ج) کتاب جامعه و تاریخ بحث استراتژی دعوت
د) تفسیر سوره نوح (نوار)
ه) از کتاب علل گرایش به مادیگری بحث اظهار نظر غیر تخصصی خداپرستی و زندگی.
و) تفسیر المیزان، جلد چهارم عربی صفحه 155 (کیف ظهرت الدعوه الاسلامیه) یا جلد هشتم فارسی.
مرحله 10: عدل و عدالت
1* کتاب بیست گفتار- گفتارهای 1، 2، 3،5.
2* کتاب سیری در نهج البلاغه صفحه 99 تا 135.
3* کتاب جهان بینی جلد 2 صفحه 121 تا آخر کتاب.
4* کتاب عدل الهی.

مرحله 11: دنیا
1* کتاب بیست گفتار- گفتار سوم و پانزدهم
2* کتاب سیری در نهج البلاغه صفحه 210 تا آخر کتاب
3* کتاب احیای تفکر اسلامی

مرحله 12: اقتصادی
1* کتاب مساله رباء.
2* نظری بر نظام اقتصادی اسلام.
3* کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم جلسه پنجم بحث خمس و جلسه ششم بحث انفال.

مرحله 13: تاریخ و فلسفه تاریخ
1* کتاب جامعه و تاریخ
2* قیام و انقلاب مهدی (علیه السلام)
3* کتاب فلسفه تاریخ
4* کتاب شش مقاله (کتاب سوزی ایران و مصر)
5* خدمات متقابل اسلام و ایران.

مرحله 14: فلسفه و منطق
1* کتاب علوم اسلامی جلد اول فلسفه و منطق
2* کتاب اصول فلسفه و روش ردالیسم تمام مجلدات بجز جلد پنجم.
3* آموزش فلسفه از آیت الله مصباح یزدی (2 جلد)
4* مقالات فلسفی. جلد 1- 2- 3.
5* کتاب شرح منظومه.
6* مجموعه مقالات.
7* حرکت و زمان

   
  

اخبار مرتبط:

(همکاری در نشر این نوشته برای دیگران) : Share/Save/Bookmark

نظرات کاربران: 1 نظر (فعال: 1 ، در صف انتشار: 0، غیر مرتبط: 0)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
عباس ناصری
|    | 1391/3/5 - 20:25 | |
با سلام خدمت آقای نیلی پور سیر مطالعاتی فوق برای کسانی است که یک بار کتب شهید را مطالعه کرده باشند و با کتب شهید آشنایی داشته باشند مفید است ولی برای کسی که تازه شروع به خواندن کرده است مفید نیست مثلا در بحث تقوا و ایمان جهان بینی برای مبتدی سخت است و قابل فهمیدن نیست لذا بای یک سیر مطالعاتی جدید برای مبتدین در نظر گرفته شود التماس دعا


نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
   پیشخوان کتابفروشی ها  
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
 
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
دگمه آتش دست حسن آقا بود. نفس ها در سینه حبس شده بود. دقیقه ها کند می گذشتند. خورشید با تقلا ذره ای خودش را بالا می کشید و لبه طلایی اش بر روی ققنوسی که عمود بر زمین، ...
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره هنگام از نظر تقسیمات سیاسی استان هرمزگان جزو شهرستان قشم و به‌عنوان یکی از دهستان‌های این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) به شمار می‌رود دیگر ...
 
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره لارک با مساحتی حدود ۷/۴۸ کیلومتر مربع در شرق جزیره قشم بین ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی ...
 
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
خلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده ...
 
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
خیلی ها عقیده دارند آن شیئِ ریزی که آن روز کمانه کرد توی شاهرگ گردن حاج ناصر، ترکش موشک بود. بعضی ها هم هستند که چنین عقیده ای ندارند. البته هر چه بود نشانه‌گیری‌اش ...
 
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
آنچه در این مجموعه به عنوان راهبرد ارائه می شود، افق های اصلی حرکت رسانه های آمریکاست. این راهبردها در سه حوزه نرم افزاری شامل: شکل دهی افکار عمومی، دروغ پردازی و ...
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط مُنَصِّف خلیج فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیک‌ترین کرانه های ...
 
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت ...
 
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
جنبش نرم افزاری اولین بار در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شد. چندی بعد ایشان در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان، راهکارهای جدی تری برای تحقق نهضت تولید علم مطرح ...
 
قجاوند به روایت همسر شهید
قجاوند به روایت همسر شهید
کتاب قجاوند به روایت همسر شهید روایت زندگی یکی از سرداران دفاع مقدس است که نهمین دوره جایزه ادبی شهید غنی پور بعد از کتاب دا مقام دوم راکسب کرد.این کتای جلد 13 از مجموعه‌ی ...
ادامه پیشخوان کتابفروشی ها
 
   این ها را هم امتحان کنید!!  
فهرست برندگان پنجمین جایزه مترجم آلمانی ولهستانی
«استر کینسکی» مترجم برلینی و «ریسزارد تورسین» مترجم اهل ورشو به عنوان برندگان جایزه «کارل ددسیوس» برای مترجم لهستانی و آلمانی در سال 2011 برگزیده شدند.
کتابی پست‌مدرن با مایه های سورئالیستی و رئالیسم جادویی
نگاهی به کتاب صورتک‌های تسلیم

داستان درباره‌ی فردی‌ست به‌نام دانیال بویایی که آموزگار است. کتاب با خطوط روایی مختلطی شروع می‌شود، که در ابتدا برای خواننده، کمی گیج‌کننده خواهد بود. اما عواملی دیگر او را به‌خواندن ترغیب می‌کند و به‌زودی غرق در دنیای عجیب ساخته‌ی نویسنده خواهد شد. کاربرد افسانه‌ها و رئالیسم جادویی در کتاب چشم‌گیر است.
اعلام برنده جایزه کتاب اقتصادی اتریش سال 2012
جایزه کتاب اقتصادی وین به ارزش 8 هزار یورو که از سوی گروه تخصصی کتاب و مطبوعات اقتصادی وین راه اندازی شده است. این جایزه هر دو سال یک بار به آن دسته از انتشاراتی های وینی و نویسندگان ساکن وین که آثارشان بویژه به شهر وین اشاره دارد تعلق می گیرد.
اعلام برنده جایزه شعر تد هیوز سال 2013 بریتانیا
تد هیوز فقید، ملک الشعرای پیشین شعر بریتانیا بود و این جایزه به شاعری که یادآور روح هیوز وعلاقه مندی وی به اسطوره های کلاسیک باشد، اهدا می شود. امسال کیت تمپست، شاعر جوان بریتانیایی به عنوان برنده جایزه شعر تد هیوز انتخاب شد.
روایتی از روزهای پیش از پیروزی انقلاب
نگاهی به کتاب تفنگ پدر بر بام های تهران

این کتاب درباره چند جوان دانشجوست که به نحوی وارد مبارزه با رژیم شاه می‌شوند. در این رمان یکی از شخصیت‌ها که اهل روستایی از استان کهگیلویه و بویر احمد است، عازم محل سکونت خود می‌شود، تفنگی را که پدرش برای شکار حیوانات استفاده می کند، برمی‌دارد و با خود به تهران می‌آورد. وی روی پشت بام خانه‌ها می‌رود و به ماموران شلیک می‌کند.
اعلام برنده جایزه مدال کارنگی سال 2012 بریتانیا
جایزه مدال کارنگی قدیمی‌ترین و معتبرترین جایزه کتاب کودک و نوجوان بریتانیا محسوب می شود و از سال 1936 تاکنون به بهترین کتاب سال کودک و نوجوان که در بریتانیا نوشته و نخستین بار در همین کشور منتشر شده باشد، اهدا می‌شود. هفتادو پنجمین دوره اهدای جایزه مدال کارنگی و مدال کیت گرینوی در لندن برگزار شد و هر دو جایزه را به هیولا صدا می‌زند اهدا کرد.
   چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)  
  بگو در چه حالی؟ بگویم چه کتابی بخوان!!
  پیشنهاد سیر مطالعاتی درباره موضوعات اعتقادی
  1001 کتابی که باید پیش از مردن بخوانید (فهرست 220 تایی که به فارسی ترجمه شده است)
  سیر مطالعاتی آثار عین-صاد(استاد علی صفایی حائری)
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع سیاست و اندیشه سیاسی
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه صهیونیسم‌شناسی
  کتاب های خوب و خواندنی با پیشنهاد نویسنده وبلاگ چکه های فکر
  رمان های پیشنهادی پل استر برای مطالعه
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها
  سیر مطالعاتی با موضوع ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع تاریخ معاصر از زمان مشروطه به بعد
  سیر مطالعاتی پیشنهادی با موضوع معاد
  بیست کتابی که قبل از مردن باید بخوانید
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه آشنایی با ضدفرهنگ‌ها
  کتابهایی به پیشنهاد رهبر انقلاب+ دست‌خط
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع ازدواج
  ادامه چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)
 
   -- کتابفروشی های دیدنی --  
  کتابفروشی ترنجستان سروش
  کتابفروشی ترنجستان مترو
  کتابفروشی کتابستان
  کتابفروشی کافه کراسه
  کتابفروشی شهر کتاب مرکزی
  کتابفروشی جنات فکه
  ادامه -- کتابفروشی های دیدنی --
   -- داستان --  
  چند حکایت کوتاه از دوران کودکی امام حسین (ع)
  مرد صیاد
  مرد فقیر
  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
  چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
  لاوازیه آدم عاشق علم
  قاتل فراری
  دزدی جعبه عبادت از شیطان
  ادامه -- داستان --
 
   -- شعر --  
  یکصد و هفتاد و پنج آینه
  ظهر عاشورا
  زندان
  یکشب با قمر
  مکتب حافظ
  سرو قباپوش
  جانا، نظری، که دل فگار است
  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
  ادامه -- شعر --
 
   -- مراقبه --  
  حکایت خاک
  در شگفتم...!
  رجب، چشمه‌ای در بهشت
  ایام فاطمیه
  روز عرفه
  دحوالارض
  ادامه -- مراقبه --
تعالی اندیشه-1388
taali.andisheh@publicist.com
طراحی و اجرا: خبرافزار