پنجشنبه، 28 دی 1396 - 21:06   
  یک تجربه فرهنگی برای تو
- اندازه متن: + -  کد خبر: 1477صفحه نخست » پیشخوان کتابفروشی هاسه شنبه، 14 بهمن 1393 - 13:29
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینیخلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده جنوب زاگرس به وجود آورده است. خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن نزدیک به یک نهم از گستره چهار میلیون کیلومترمربع قاره آسیا را دربر می گیرند. «اگر تنگه هرمز سبب ارتباط خلیج فارس با آب های آزاد جهان نمی گشت، خلیج فارس به صورت شوره زاری خشک، درمی آمد».
  

مشخصات کتاب:

ناشر: انتشارات تعالی اندیشه

نام کتاب: جزیرۀ تاریخی هرمز، بهشت زمین شناسی

به کوشش: یوسف یزدانی نژاد ـ محمدرضا امینی

طراح گرافیک: حسین کریم زاده

ناظرچاپ: حیدر بهرامی

شابک: 2 ـ 5 ـ 93115 ـ 600 ـ 978

شمارگان: 500 نسخه

نوبت چاپ: اول ـ بهار 1393

بها: 12000 تومان

حقوق چاپ و نشر، محفوظ و متعلق به ناشر است.

 

نحوه خرید کتاب:

 

1- مراجعه به دفتر انتشارات

 

2- خرید اینترنتی و تحویل از طریق پست از طریق لینک زیر

 

کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی

 

فهرست محتوای کتاب:

پیشگفتار

فصل اول: تاریخ

فصل دوم: اروپاییان در جزایر خلیجفارس

فصل سوم: حکومتهای محلی

فصل چهارم: جغرافیای انسانی

فصل پنجم: پیشینه اقتصادی جزایر خلیجفارس

فصل ششم: ساختار جزایر در یک نگاه

فصل هفتم: تحولات تاریخ سیاسی جزیره

فصل هشتم: جغرافیای جزیره هرمز

فصل نهم: ویژگیهای فرهنگی

فصل دهم: منابع طبیعی و زمینشناسی جزیره هرمز

فصل یازدهم: فرصت های سرمایهگذاری

نمایــه

 

کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی

 

کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی

مقدمه کتاب:

خلیجفارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چینخوردگیهای پست و فروافتاده جنوب زاگرس به وجود آورده است. خلیجفارس و کشورهای پیرامون آن نزدیک به یک نهم از گستره چهار میلیون کیلومترمربع قاره آسیا را دربر میگیرند. «اگر تنگه هرمز سبب ارتباط خلیجفارس با آب های آزاد جهان نمیگشت، خلیجفارس بهصورت شورهزاری خشک، درمیآمد».

منطقهای که خلیجفارس نامیده میشود، هشت کشور را دربر میگیرد. سرزمینهای منطقه از آنِ ایران، عراق، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان است. از این تعداد، چهار کشور به دریاهای دیگر جز دریای پارس نیز دسترسی دارند. ایران به دریای خزر، دریای عمان و امارات متحده به دریای عمان و دریای عرب دسترسی دارند.

از هشت کشور یادشده، سرزمینهای هفت کشور کرانه ای است و تنها کشور بحرین است که به شکل مجمعالجزایر در آبهای خلیجفارس قرار دارد. ایران با نزدیک به دو هزار کیلومتر خط کرانه ای، سراسر شمال باختری، شمال و شمال خاوری خلیجفارس، شمال تنگه هرمز، شمال خلیج عمان و گوشه باختری اقیانوس هند را دربر میگیرد و روی هم دارای طولانیترین کرانهها در خلیجفارس است. امارات متحده با خط کرانه ای 640 کیلومتری خود از طولانیترین کرانهها در میان کشورهای عربی خلیجفارس برخوردار است.1

ویژگیهای منحصربهفرد و باارزش اکولوژیک خلیجفارس که وجه اشتراک کلیه کشورهای ساحلی آن را فراهم کرده، مواهب بسیاری را برای آنها به وجود آورده است. منابع مشترک عمده شامل وجود ذخایر عظیم و هنگفت نفت و گاز، منابع بینظیر دریایی چه بهصورت منابع زیستی یا غیر زیستی، امکانات حملونقل دریایی و دسترسی به دریای آزاد و ارتباط با سایر نقاط جهان میشود.

ذخایر هیدروکربوری خلیجفارس

علاوه بر اهمیت خلیجفارس بهعنوان آبراهی تجاری که بخش عمده خاورمیانه را به آبهای بینالمللی در مسافتی کوتاه وصل و دسترسی به غرب و شرق را تسهیل مینماید (کوتاهترین فاصله به شرق ۳ روز، بلندترین فاصله ۲۳ روز و کوتاهترین فاصله به غرب ۸ روز و بلندترین فاصله ۴۵ روز)، ذخایر نفت و گاز در کشورهای حاشیه آن است که قسمتی از آن در بستر خلیجفارس قرار دارد.

بیش از ۶۳ درصد ذخایر نفت خام قابل استحصال جهان به میزان ۳/724 میلیارد بشکه در کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان قرار دارد. اهمیت این نکته زمانی روشن تر خواهد شد که میزان تولید و مصرف نفت خام این منطقه نیز در نظر گرفته شود. کشورهای خلیجفارس با تولیدی بیش از بیست و یک میلیون بشکه در روز بیش از ۲۸ درصد تولید جهان را به خود اختصاص دادهاند. ولی حدود ۴ درصد از مصرف جهان را دارند؛ به عبارت دیگر تولید کنندگان عمده خلیجفارس با توجه به میزان ذخایر و تولیدات فعلی نفت خام تا پایان قرن حاضر میلادی بهعنوان تأمین کنندگان این انرژی برای بازار جهانی باقی خواهند ماند و چنانچه با پیشرفت دانش فنی و سرمایهگذاریهای خود، این کشورها موفق به کشف ذخایر جدید نفتی گردند، اهمیت نفت خلیجفارس در بازار جهانی انرژی به مراتب بیشتر خواهد بود. توجه به نیاز بیش از ۲۵ درصدی آمریکا، حدود ۲۵ درصدی اروپا و ۵/۱۷ درصدی چین (۶/۷ درصد)، ژاپن (۸/۶ درصد) و هندوستان (۱/۳ درصد) به نفت خام که جمعاً قریب ۵/۶۷ درصد نیاز جهان را در برمی گیرد، اهمیت راهبردی خلیجفارس برای مصرف کنندگان اصلی جهان در بازار انرژی را نمایان میسازد.

چنانچه به اطلاعات فوق، آمار مربوط به گاز طبیعی نیز اضافه گردد، دلیل توجه بازار جهانی انرژی به خلیجفارس روشن تر خواهد شد. خلیجفارس با داشتن تنها حوزه گازی مشترک پارس جنوبی گنبد شمالی بین ایران و قطر با قریب ۵/52 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی با حدود ۳۰ درصد از کل ذخایر گاز جهان در مرتبه نخست جای دارد. (روسیه با 47 تریلیون مترمکعب یا ۷/۲۶ درصد در مرتبه دوم است). با در نظر گرفتن ذخایر گازی سایر کشورهای خلیجفارس، این منطقه با داشتن حدوداً ۵/71 تریلیون مترمکعب، قریب 5/40 درصد ذخایر گازی جهان را در خود جای داده است و به جز روسیه، اوراسیا، آسیا و پاسفیک با فاصله بسیار زیاد (حدوداً 5/8 درصد و 7/7 درصد) در مراتب بعد قرار دارند.

ارقام مصرف گاز طبیعی در خلیجفارس نشان میدهد که بخش عمده گاز تولیدی در همین کشورها مصرف میشود (5/7 درصد از مصرف کل جهان) و مقدار اندکی از آن صادر میگردد. نیاز حدود 5/38 درصدی اروپا و قریب به 5/24 درصدی آمریکا در حال حاضر و کاهش میزان تولید گاز آنها در آینده نه چندان دور، آمریکا در حال حاضر و کاهش میزان تولید گاز آنها در آینده نه چندان دور، آمریکا، اروپا و برخی از کشورهای آسیایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، چین و هندوستان را در سال های آینده ناچار به توجه به مراتب بیشتر از سالیان گذشته به خلیح فارس خواهد کرد. اگر چه نشانههای این توجه را در سرمایهگذاریهای آمریکا، کشورهای اروپایی و سایر متقاضیان فعلی و آینده گاز طبیعی در برخی از کشورهای منطقه میتوان به وضوح دید.

انرژیهای دیگر در خلیجفارس

با داشتن بیش از 63 درصد از ذخایر نفتی جهان و قریب 5/40 درصد ذخایر گاز دنیا، کشورهای خلیجفارس نبایستی به دنبال انرژیهای دیگر باشند؛ زیرا همین دو منبع انرژی میتوانند برای مدت بسیار طولانی پاسخگوی نیازهای اقتصادی مردم این کشورها باشند. ولی واقعیت آن است که تولید برق آبی در برخی از این کشورها با استفاده از سوختهای مایع استحصالی از نفت، تولید برق از نیروی هستهای به علت وفور اورانیوم و دانش فنی نسبی آن بالاخص در ایران، انرژی خورشیدی با توجه به ایام طولانی درخشندگی خورشید در سال در اکثر کشورهای خلیجفارس، انرژی بادی، با در نظر گرفتن بادخیز بودن بخشهایی از کشورهای خلیجفارس در تمام یا ماههای معینی از سال و انرژی حاصل از گرمایش زمین انواع گوناگون و قابل حصولی از انرژی میباشند که امکان تولید هریک همراه با توسعه ارتقای دانش فنی لازم در کشورهای خلیجفارس بهصورت پراکنده وجود دارد.

با توجه به اطلاعات و آمار موجود از امکانات هیدروکربوری خلیجفارس میزان ذخایر نفت و  گاز منطقه را میتوان به شرح زیر تخمین زد:

گذشته از نفت و گاز، منطقه خلیجفارس، به ویژه سرزمین ایران دارای منابع گسترده گوناگون معدنی است. ایران به تنهایی از بزرگترین حجم برخی ذخایر معدنی جهان برخوردار است؛ درحالیکه امکانات کشاورزی منطقه، به ویژه در ایران و عراق بسیار چشمگیر مینماید.

خلیجفارس با دارا بودن چنین ویژگیهایی، بیتردید بزرگترین و مهمترین انبار انرژی جهانی محسوب میشود. این موقعیت برای دهههای طولانی در قرن آینده دوام خواهد یافت؛ درحالیکه پیشبینی میشود که دیگر منابع معدنی (به ویژه نفت) جهان تا سال 2020 بهپایان خواهد رسید.

خلیجفارس بهعنوان شاهراه آبی که شرق و غرب قاره کهن از طریق آن با یکدیگر در ارتباط بودهاند همواره از اهمیت زیادی در امر تجارت و بازرگانی برخوردار بوده است. خلیجفارس در عهد باستان شاهد حضور ملل متمدن ساکن در سواحل خود بهعنوان دریانورد و بازرگان و تاجر بوده است. از طریق این آبراهه مهم، سرزمینهای هندوستان و چین با ملتهای باستانی ساکن در بینالنهرین و غرب آسیا ارتباط پیدا کرده بودند و تجارت و بازرگانی از طریق این خلیج از رونق بسیاری برخوردار بوده است و کالاها و تولیدات شرق به غرب و متقابلاً انتقال پیدا میکردهاند. خلیجفارس از جمله اولین آبراههایی است که بشر بر روی آن اقدام به دریانوردی و کشتیرانی کرد به گونه ای که اکثر ملل باستان از جمله ایرانیها فعالانه در امر دریانوردی در این دریا از قرنها پیش از میلاد مسیح حضور داشتهاند و به واسطه همین اهمیت ارتباطی و تجاری، تمدنهای بسیار پرشکوهی نیز در کنار خلیجفارس شکل گرفتهاند.

در منابع آمده است که علاوه بر هخامنشیان، اسکندر مقدونی نیز پس از فتح ایران و عزیمت به هندوستان بر اهمیت خلیجفارس واقف گردید و نئارک سردار خود را مأمور بررسی و مطالعه درباره این آبراهه نمود. هر چند اهمیت تاریخی خلیجفارس در گذشته بیشتر به خاطر تجارت و بازرگانی بود، اما صید مروارید نیز از جمله فعالیتهای اقتصادی پررونق در جزایر و بنادر خلیجفارس بود. همچنین اهمیت راهبُردی خلیجفارس به واسطه قرار گرفتن در سر راه ارتباطی مشرق و مغرب، اهمیت آن را بیشتر کرده بود. قرنها ادویه، ابریشم، عطریات و سایر کالاهای ساخت ممالک شرق، نظیر چین و هندوستان از طریق این آبراهه به اروپا منتقل میگردید؛ همین امر سبب گردید که پس از کشف دماغه امیدنیک و ورود پرتغالیها بهعنوان نخستین اروپاییان، آنها متوجه اهمیت خلیجفارس گردیده و به آنجا وارد شوند و جزایر و سرزمینهای ساحلی آن را در تصرف خود درآوردند در ادامه این روند سایر کشورهای اروپایی نظیر هلندیها و انگلیسیها نیز وارد خلیجفارس گردیدند و راه رقابت با سایر دولتهای غربی و فشار و کسب امتیاز از دولتهای ساحلی را در پیش گرفتند. همچنین با ورود کشورهای اروپایی و استقرار در خلیجفارس آنها برای اختصاص دادن سهم بیشتری از تجارت و بازرگانی شرق به خود به ایجاد شرکتهایی همچون هند شرقی انگلیس و هلند پرداختند و با ایجاد ارتباط با حکام محلی و حکمرانان ایران درصدد کسب مجوز دایر نمودن تجارتخانه و طلب معافیت گمرکی برای وارد و صادر نمودن مالالتجاره خود نمودند. اهمیت تجاری خلیجفارس با اقدام کشورهای اروپایی به استعمار سرزمینهای آسیایی مخصوصاً استعمار هند بهوسیله انگلستان جنبه راهبُردی نیز به خود گرفت. از این تاریخ انگلستان که توانسته بود پرتغالیها و هلندیها را وادار به ترک صحنه خلیجفارس به سود خود نماید یکه تاز میدان خلیجفارس گردید این امر علاوه بر سودهای سرشار ناشی از تجارت، حفظ امنیت هندوستان را برای انگلستان تسهیل نمود در این راستا انگلستان اقدامات بسیاری در تصرف جزایر و بنادر خلیجفارس، دخالت در دربارهای ایران و عثمانی برای کسب سلطه در خلیجفارس و تحریک شیوخ و حکام دست نشانده محلی به عمل آورد تا بیشتر و بهتر به مطامع خود نایل گردد. در این میان سرزمینهای شمال خلیجفارس به دلیل قرار داشتن در قلمرو ایران که جمعیت بیشتری را از سواحل جنوبی آن در خود جای داده بود و نیز امنیت و آبادانی موجود در سواحل شمالی توجه بیشتری را به خود معطوف ساختند.

سابقه حضور ایرانیان در خلیجفارس به زمان سلسلههای کیانیان و پیشدادیان برمی گشت که آنان دست به ساخت کشتی زده و به گردش در این دریا پرداختند. پس از به قدرت رسیدن کورش و تأسیس حکومت مرکزی ایران، خلیجفارس نیز زیر سلطه ایران قرار گرفت و دریانوردان ایرانی علاوه بر مقاصد نظامی به امر تجارت با هندوستان، چین و آفریقا نیز همت گماردند نشانههای بهجا مانده گواه است که در زمان هخامنشیان و ساسانیان، دولت ایران در خلیجفارس از دیگر کشورها قدرتمندتر و به کشف راههای جدید دریایی و توسعه دریانوردی کوشاتر بوده است. آنها نیروی دریایی مجهز و پرقدرتی در خلیجفارس ایجاد کرده بودند. داریوش برای تجارت خارجی ایران نظام وسیعی پی ریزی کرد. او یک گروه دریایی را بهمنظور شناسایی بنادر و جزایر و دریاهای بیرون از دریای پارس و یافتن پناهگاه راهزنان دریایی اعزام کرد تا از راه تنگه هرمز به دریای سرخ و مصر بروند. در پی این اقدام فرمان حفر تنگه سوئز را داد تا کشتیهای بازرگانی بتوانند از دریای پارس و دریای سرخ به مصر و دریای مدیترانه وارد شوند و کالاهای ممالک پیرامون این دریا را به ایران برسانند بعلاوه برای حفظ امنیت راههای آبی نیروی دریایی بزرگی را به وجود آورد.

در زمان حکومت اشکانیان، خلیجفارس شاهراه بازرگانی بود و پیوسته کشتیهای زیادی در این دریا رفتوآمد میکردند. در واقع کار اصلی اشکانیان پاسداری خلیجفارس و بینالنهرین در برابر یورش رومیان بود. دولت روم که علاقه فراوان به تجارت چین و هند داشت کوشش میکرد بر چین و هند سلطه یابد. اشکانیان تسهیلات بسیاری برای بازرگانان خاور و باختر فراهم میکردند و در شهرها و بنادر ایران آنها را پذیرا میشدند و سعی فراوانی در حفظ امنیت و آزادی دادوستد تجاری در خلیجفارس به عمل میآوردند.

در زمان حکومت ساسانی نیز خلیجفارس مرکز فعالیتهای بازرگانی بود و کشتیهای ایران مخصوصاً در بنادر کشور چین رفتوآمد میکردند. ایرانیان پس از اسلام بار دیگر در زمان آل بویه بر هر دو سوی کرانههای خلیجفارس و تنگه هرمز مسلط شدند و تجارت آن را در دست گرفتند. در زمان ایلخانان و تیموریان نیز خلیجفارس تحت اختیار ایران بود. در زمان نادرشاه افشار، وی کلیه سواحل و جزایر ایرانی خلیجفارس را همچون عهد صفویه به قلمرو ایران منضم ساخت و نیروی دریایی ایران را تأسیس کرد. در زمان قاجاریه نیز بهرغم ضعف مفرط حکومت مرکزی حکام محلی در خلیجفارس، عمدتاً خود را تابع دولت ایران عنوان میکردند. این روند بعدها با برقراری نظم و امنیت در سواحل خلیجفارس به تثبیت حاکمیت ایران بر جزایر و بنادر ساحل شمالی خلیجفارس منجر شد و ایران علاوه بر تجارت و بازرگانی، جزایر خلیجفارس را در ساحل شمالی عمدتاً زیر سلطه داشته است.

هر زمانی که در ایران حکومت مرکزی مقتدری که توانسته نظم و امنیت را در کشور برقرار نماید بر سر کار بوده، ایران، حضور فعالتر و کارآمدتری در خلیجفارس داشته است، به گونه ای که در زمان سلسلههای قدرتمندی نظیر هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، صفویه و افشاریه، ایران به خوبی توانسته است سلطه خود را بر سراسر خلیجفارس بگستراند و هر گونه فعالیت تجاری و بازرگانی اتباع و کشورهای خارجی با اخذ مجوز از دولت ایران میسر بوده است. هر زمان که حاکمیت مرکزی در ایران به ضعف گراییده، امنیت و آرامش از خلیجفارس و جزایر آن رخت بربسته و منطقه جولانگاه قدرتهای خارجی و خودمختاری حکام و شیوخ محلی بوده است. بازرگانی و تجارت مختل گردیده و جزایر از حاکمیت ایران خارج گردیدهاند نمونه واقعی چنین وضعیتی را به خوبی در زمان قاجاریه میتوان مشاهده نمود؛ که دزدان دریایی از سویی و ناوگان خارجی از سوی دیگر خلیجفارس را عرصه فعالیت خود قرار داده بودند و فضایی مملو از هرج و مرج و نابسامانی را در سراسر خلیجفارس حاکم کرده بودند. در دوره قاجاریه همچنین جزایر خلیجفارس که برای قرنها جزیی از قلمرو ایران بودند، سر از اطاعت حکومت ایران پیچیدند. حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک تا سال 1971 ممکن نگردید و جزیره بحرین برای همیشه از خاک ایران تجزیه شد. نکته دیگری که از مطالعه تاریخ جزایر خلیجفارس میتوان مورد توجه قرار داد حضور کشورهای خارجی در خلیجفارس است. با توجه به گسترش دریانوردی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی آنان رو به سوی سرزمینهای جدید در مشرق نهادند. یکی از این سرزمینها که مورد توجه اروپاییها قرار گرفت خلیجفارس بود. پرتغالیها و به دنبال آنها هلندیها و انگلیسیها با حضور در خلیجفارس ابتدا به کسب امتیازات تجاری و ایجاد تجارتخانه و مراکز تجاری دست زدند، اما بعدها در صدد توسعه نفوذ سیاسی خود و تصرف جزایر و بنادر خلیجفارس برآمدند به همین دلیل جزایر ایرانی خلیجفارس هر زمان که حکومت مرکزی در ایران ضعیف بود به اشغال این کشورها درمی آمد. آنها بعدها پس از استعمار کشورهای آسیایی، خلیجفارس را برای خود واجد اهمیت راهبُردی نیز یافتند و با فعالیتهای بسیار درصدد استقرار سلطه خود در سراسر خلیجفارس برآمدند. در این میان، انگلیسیها پس از کنار نهادن رقبای خود بازیگر اصلی صحنه خلیجفارس شدند و درصدد دست اندازی به سواحل، بنادر و جزایر ایرانی خلیجفارس برآمدند و حکام و شیوخ دست نشانده خود را نیز در مناطق ساحلی و جزایر خلیجفارس به کار گماردند. نحوه تعامل این قدرتهای خارجی در خلیجفارس با دولت ایران نیز به وضعیت حاکمیت ایران بستگی داشت هرگاه در ایران نابسامانی، فقدان ثبات و ضعف حکومت مرکزی مشاهده میشد، قدرتهای خارجی نیز برای تجاوز به حقوق ایران در خلیجفارس تحریص میشدند؛ و خاک ایران را مورد حمله خود قرار داده و قراردادهای ننگینی بر ایران تحمیل میکردند و بسیاری از جزایر و بنادر ایران را نیز عملاً در اختیار میگرفتند.

چنین وضعیتی در دوره قاجاریه به خوبی قابل مشاهده است؛ اما چنانچه در ایران حکومت مرکزی توانمند و مقتدری بر سر کار میآمد که از توانایی کافی در برقراری امنیت در کشور برخوردار بود. بر منطقه خلیجفارس نیز اعمال قدرت و نفوذ میکرد. در واقع میتوان گفت توجه حکومتهای ایران به خلیجفارس همیشه پس از فراغت از مسایل و مشکلات داخل کشور امکانپذیر شده است. در چنین حالتی حکومتهای ایران که از قدرت و توان کافی برخوردار بودهاند به مدیریت خلیجفارس پرداخته و قدرتهای خارجی حاضر در عرصه آن را کنترل و محدود میکردند در اعطای امتیازات تجاری منافع کشور را در نظر میگرفتند و هرگاه طرف های خارجی از تعهدات خود سرپیچی میکردند امتیازات اعطا شده را از آنان سلب میکردند؛ و با قدرت بر جزایر و بنادر ایرانی اعمال سلطه میکردند و خاندانها و حکام محلی را به اطاعت از دولت مرکزی وادار میکردند و با برقراری نظم و امنیت امکان آبادانی و توسعه بنادر و جزایر را فراهم میکردند. از این حکومتها هخامنشیان، اشکانیان و صفویه و نادرشاه افشار را میتوان نام برد که سلطه ایران را بر خلیجفارس برقرار کرده بودند اما زمانی که ایران از برقراری امنیت عاجز میماند شاهد قدرت یابی نیروهای خارجی و حکام محلی بودیم که سبب رخت بربستن آبادانی و رونق یا مهاجرت آن به سواحل جنوبی خلیجفارس میشدند.

 

 

کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی

کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی

 
   
  
کلیدواژه ها: کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی - یوسف یزدانی نژاد - محمدرضا امینی - امام قلی خان - جزیره تنب بزرگ - جزیره هرمز - جزیره تنب کوچک - آلبوکرک - بندر باسعیدو - بندر دیلم - بندر کنگ - بندر گمبرون - بندر گواتر - بندر لافت - بندر لنگه - بندر میناب - قواسم - کنت دستن - میرمهنا - نیارخوس


(همکاری در نشر این نوشته برای دیگران) : Share/Save/Bookmark

نظرات کاربران: 1 نظر (فعال: 1 ، در صف انتشار: 0، غیر مرتبط: 0)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
ناشناس
|    | 1393/11/16 - 18:34 | |
در سفری که به جزیره هرمز داشتم از نزدیک زیبایی های این جزیره را دیدم- سفر را در اسفندماه و تعطیلات عید توصیه می کنم .
این کتاب هم به خوبی توضیحاتی در خصوص تاریخ و مسائل این جزیره و خلیج فارس داده است.
خصوصا بخشی که برای راهنمای سرمایه گذاری در جزیره است را تاکنون در جایی ندیده بودم.


نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
   پیشخوان کتابفروشی ها  
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
این کتاب که از منابع آزمون کنکور دکتری رشته نانوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت است در 19 فصل تدوین شده و توسط تعدادی از دانشجویان رشته نانوفناوری پزشکی زیر نظر دکتر ...
 
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
 
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
دگمه آتش دست حسن آقا بود. نفس ها در سینه حبس شده بود. دقیقه ها کند می گذشتند. خورشید با تقلا ذره ای خودش را بالا می کشید و لبه طلایی اش بر روی ققنوسی که عمود بر زمین، ...
 
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره هنگام از نظر تقسیمات سیاسی استان هرمزگان جزو شهرستان قشم و به‌عنوان یکی از دهستان‌های این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) به شمار می‌رود دیگر ...
 
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره لارک با مساحتی حدود ۷/۴۸ کیلومتر مربع در شرق جزیره قشم بین ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی ...
 
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
خلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده ...
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
خیلی ها عقیده دارند آن شیئِ ریزی که آن روز کمانه کرد توی شاهرگ گردن حاج ناصر، ترکش موشک بود. بعضی ها هم هستند که چنین عقیده ای ندارند. البته هر چه بود نشانه‌گیری‌اش ...
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
آنچه در این مجموعه به عنوان راهبرد ارائه می شود، افق های اصلی حرکت رسانه های آمریکاست. این راهبردها در سه حوزه نرم افزاری شامل: شکل دهی افکار عمومی، دروغ پردازی و ...
 
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط مُنَصِّف خلیج فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیک‌ترین کرانه های ...
 
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت ...
 
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
جنبش نرم افزاری اولین بار در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شد. چندی بعد ایشان در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان، راهکارهای جدی تری برای تحقق نهضت تولید علم مطرح ...
ادامه پیشخوان کتابفروشی ها
 
   این ها را هم امتحان کنید!!  
اعلام برنده جایزه ادبی راتن فنگر سال 2012 آلمان
جایزه ادبی «راتن فنگر» از سال 1986 هر دو سال یک بار از سوی هملن برای یک داستان کودک و نوجوان ، قصه هنری ، کتاب افسانه ای، و یا داستان های فانتزی و یا قرون وسطایی به نویسندگان ، مترجمان و تصویرگران اهدا می شود. این جایزه 5 هزار یورویی از سوی شهر هملن واقع در ایالت نیدرزاخسن اعطا می شود.
اعلام برنده جایزه العویس امارات سال 2011
«موسسه فرهنگی سلطان بن علی العویس» در امارات، دوازدهمین جایزه خود را برای «بهترین تولید فرهنگی و علمی» (2011) به «امین معلوف» لبنانی اهدا می‌کند. برگزار کنندگان این جایزه وی را وصل کننده فرهنگ شرق و غرب معرفی کرده‌اند.
فهرست برندگان جایزه کورتا اسکات کینگ سال 2013 آمریکا
هر سال جایزه کتاب کورتا اسکات کینگ به بهترین کتاب های کودک که از سوی نویسندگان و تصویرگران آفریقایی- آمریکایی خلق شده اند، تعلق می گیرد. این جایزه که از سال 1969 شروع به کار کرده است برای تجلیل از بهترین تلاش ها در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اهدا می شود.
تکرار تاریخ با لهجه ای امروزی
یادداشتی بر مجموعه داستان گوساله سرگردان

مجموعه داستان «گوساله سرگردان» نوشته مجید قیصری، یکی از آثار در خور توجه چند سال اخیر در حوزه ادبیات جنگ به شمار می‌رود که با بهره گیری از مفاهیم قرآنی، به زندگی بازماندگان جنگ می‌پردازد که به طور مستقیم در فضای جنگ تنفس کرده‌اند و امروزه در شرایطی متفاوت به زندگی خود در فضایی تأثیر پذیرفته از روزهای جنگ ادامه می‌دهند.
نگاهی به کتاب آدمهای غایب
داستان آدمهای غایب، داستان خاندانی اشرافی است که دو برادر، سردار اژدر و نظام حشمت در برابر هم ایستاده و ازهم جدا شده اند. ما نسل سوم این خاندان را شاهد هستیم، تا مسعود و رکنی، بعد از خان بابا و عبدالباقی و بعد از سردار اژدر و نظام حشمت.این خاندان اشرافی، لذت های دنیا و عادت های مذهب را با هم دارند و بی جهت نیست که خان بابا در روزهای آخرعمرش ریش دارد و عبای حاشیه دار دارد و نماز هم می خواند.
90 داستان باریکتر از مو
سیر و نقدی بر کتاب داستانهای همیشه

این کتاب مجموعه نود داستان بلند و کوتاه و بسیار کوتاه است. دراین اثر ادبی، نویسنده نرم و راحت گویا دوربین به دست، درون جامعه سفرکرده و در صفحه‌های محدود کتابش، فضای زندگی امروز را با بیانی روشن در قالب داستان‌هایش شرح داده است. در این زمانه ادبیات، بالاخص شعر و داستان به خاطر جریان‌های احساسی خود می‌توانند مأمنی برای انسان‌های مدرن و ماشین‌زده به حساب آیند.
   چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)  
  کتابهایی به پیشنهاد رهبر انقلاب+ دست‌خط
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها
  1001 کتابی که باید پیش از مردن بخوانید (فهرست 220 تایی که به فارسی ترجمه شده است)
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه صهیونیسم‌شناسی
  کتاب های خوب و خواندنی با پیشنهاد نویسنده وبلاگ چکه های فکر
  پیشنهاد سیر مطالعاتی درباره موضوعات اعتقادی
  بگو در چه حالی؟ بگویم چه کتابی بخوان!!
  سیر مطالعاتی پیشنهادی با موضوع معاد
  سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری به روش موضوعی به پیشنهاد استاد نیلی پور
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دختران
  سیر مطالعاتی با موضوع فلسفه غرب
  سیر مطالعاتی با موضوع معرفت شناسی اسلامی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع فلسفه غرب وغرب شناسی
  سیر مطالعاتی با موضوع ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه رسانه و تهاجم فرهنگی
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع سیاست و اندیشه سیاسی
  ادامه چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)
 
   -- کتابفروشی های دیدنی --  
  کتابفروشی ترنجستان سروش
  کتابفروشی ترنجستان مترو
  کتابفروشی کتابستان
  کتابفروشی کافه کراسه
  کتابفروشی شهر کتاب مرکزی
  کتابفروشی جنات فکه
  ادامه -- کتابفروشی های دیدنی --
   -- داستان --  
  چند حکایت کوتاه از دوران کودکی امام حسین (ع)
  مرد صیاد
  مرد فقیر
  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
  چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
  لاوازیه آدم عاشق علم
  قاتل فراری
  دزدی جعبه عبادت از شیطان
  ادامه -- داستان --
 
   -- شعر --  
  یکصد و هفتاد و پنج آینه
  ظهر عاشورا
  زندان
  یکشب با قمر
  مکتب حافظ
  سرو قباپوش
  جانا، نظری، که دل فگار است
  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
  ادامه -- شعر --
 
   -- مراقبه --  
  حکایت خاک
  در شگفتم...!
  رجب، چشمه‌ای در بهشت
  ایام فاطمیه
  روز عرفه
  دحوالارض
  ادامه -- مراقبه --
تعالی اندیشه-1388
taali.andisheh@publicist.com
طراحی و اجرا: خبرافزار