چهارشنبه، 2 اسفند 1396 - 16:44   
  یک تجربه فرهنگی برای تو
- اندازه متن: + -  کد خبر: 1425صفحه نخست » پیشنهاد (چی بخوانیم)شنبه، 8 شهریور 1393 - 13:40
سیر مطالعاتی با موضوع فلسفه غرب
  

مقدمه سیر آشنایی مقدماتی با فلسفه غرب

احساس نیاز به مطالعه فلسفه در ایران رو به فزونی است . این مطلب می تواند هم مایه های امید را به آینده ای که تنها احساسات و سیاست زدگی حاکم نباشد روشن کند و هم می تواند نوید دهنده ی هیچ باشد . فلسفه اگر صرفا تکرار الفاظ مغلق گذشتگان باشد یا پیروی از این و آن نه تنها نوید دهنده ی آینده ای بهتر نخواهد بود که پای بستی است برای ایستایی . آنچه فلسفه را فلسفه می کند پرسش است و پرسش نه با پیروی از شرق به دست می آید و نه از غرب . پرسش فلسفی نسبتی با زمانه و فرهنگ و امور انضمامی اکنون ما و ریشه در سنت بومی هر فرهنگ دارد . ولی فلسفه جهانی است . پس باید با جهان فلسفه و فلسفه ی جهانی ارتباط برقرار کرد .

فلسفه را می توان به سه شیوه آموخت . آنچه معمولا در دانشگاه ها و مطالعات افراد علاقه مند به این رشته متداول است ، انباشت اطلاعات که بیشتر با خواندن تاریخ فلسفه و یا کتابهایی که اقوال فیلسوفان را شرح و بسط می دهد ، ممکن می شود . نوع دیگر مواجهه با فلسفه ،آشنایی با سیر تطور فلسفه و اینکه چگونه اندیشه ها در طول زمان از پس یک دیگر آمده اند و چه نسبتی با زمانه و فرهنگ و تاریخ داشته و به کدام سمت و سو میل کرده اند و اساسا فلسفه چیست و چه تمایزی با علوم دیگر دارد ، ما چه نیازی به آن داریم و ...  . در نهایت می توان تفکر فلسفی و در واقع فلسفیدن را آموزش دید ، گرچه این امر صرفا با آموزش و مطالع میسورنمی شود ولی می توان زمینه های آن را فراهم کرد .

در این سیر مطالعاتی مقدماتی سعی شده که هر سه نوع مواجهه با فلسفه را بگنجانیم و با هر کدام از این موارد سه گانه آشنایی اجمالی ای پیدا کنیم .

مخاطب این سیر تمام علاقه مندان به فلسفه می باشند که هنوز به صورتی جدی وارد این عرصه نشده و یا تازه گام در وادی فلسفه نهاده اند .

شما در پایان این سیر ، آشنایی اجمالی با تاریخ فلسفه و نیز سیر تطور فلسفه و تفکر نقادانه و نحوه ی پرسش فلسفی پیدا می کنید. آشنایی اجمالی پیدا می کنید با اینکه اساسا فلسفه چه هست و چه نیست ، تفاوت فلسفه با سایر علوم چیست ، فلسفه به چه کار می آید ، تاریخ فلسفه چیست ، چگونه ذهنی فلسفی داشته باشید و مهم تر از همه اینکه آیا اساسا به درستی سراغ فلسفه آمده اید یا نه !

خوشبختانه در سالهای اخیر کتابها و رساله های بسیار خوبی در زمینه های ذکر شده ، چاپ و منتشر شده .در این سیر به هر حال مجبور بودیم از بین کتب متعدد تنها تعداد محدودی را انتخاب کنیم . امید که مفید واقع شده باشد .

در سیرهای بعدی، هم کتب مهم‌تر و دشوارتر اضافه خواهد شد و همچنین جداگانه و تخصصی در هر سه نوع مواجهه با فلسفه کتابها معرفی خواهند شد .

 

سیر آشنایی با فلسفه غرب

 1. پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است ، دنیل کلاک ، ترجمه حمیده بحرینی ، نشر هرمس

اولین مکتوبات فلسفی مهم ، مجموعه گفتگوهای سقراط است که به همت شاگرد وی ، افلاطون ثبت و ضبط شده است . آنچه در این برآمدگه فلسفی رخ می نمایاند ، شیوه ی سقراطی در مواجه با مسائل مهمی است که همگی هنوز بعد از گذشت بیش از 2500 سال هنوز تازه و در عرصه ی فلسفه جای خود را حفظ کرده اند . شیوه ی سقراط شیوه ی پرسشگری بود ، او همچون خرمگسی با پرسش های خود خواب را بر اهل مدینه دشوار کرده بود . در انتهای اکثر محاورات سقراطی ، مخاطب به جوابی نمی رسد و در نهایت می داند که نمی داند .

هدف این کتاب نیز مواجهه ی ما با مسائل فلسفی به مانند سقراط است ، و اینکه به ما نشان دهد فلسفه صرف داشتن اطلاعات و انباشت آن نیست .

 1. راه هایی به تفکر فلسفی ، درآمدی بر مفاهیم بنیادین ، یوزف ماری بوخنسکی ، ترجمه پرویز ضیاء شهابی ، نشر پرسش

نویسنده ی این کتاب که اهل لهستان و استاد فلسفه ی معاصر در دانشگاه فرایبورگ سوییس بوده است، در اصل مطالب کتاب حاضر نخست به صورت سخنرانی از رادیو باواریا در آلمان ایراد شده و سپس متن سخنرانیها به صورت کتابی به زبان آلمانی انتشار یافته است . از بوخنسکی پیش از این فلسفه ی معاصر اروپایی به فارسی ترجمه شده . بوخنسکی در بیشتر آثار خود می کوشد تا فلسفه را به زبانی عرضه کند که برای غیر متخصصان نیز قابل درک باشد و الحق که در این کار بسیار موفق بوده است .

بوخنسکی در این اثر خواسته که از رهگذر درگیر کردن شنوندگان با مسائل تأمل برانگیز هستی ، فرانماید که فلسفه چیست و طرز طرح مسائل در آن چگونه است .

کتاب مشتمل بر ده گفتار است که هر کدام 27 دقیقه در رادیو ایراد شده . از دیگر ویژگی های این کتاب ترجمه ی دقیق و عالمانه ی استاد فلسفه ی معاصر ، پرویز ضیاء شهابی است .البته این کتاب ترجمه ی قدیمی تر دیگری هم دارد که به همت محمد رضا باطنی انجام گرفته .

 

 1. الفبای فلسفه ، نایجلواربرتون ، ترجمه مسعود علیا ، ناشر ققنوس

از این استاد فلسفه انگلیسی الاصل ، چندین کتاب دیگر به فارسی ترجمه شده از جمله پرسش از هنر و آثار کلاسیک فلسفه که همگی کتبی هستند برای غیر متخصصان ولی علاقه مند به حوزه‌ی فلسفه .

ویژگی آثار واربرتون روان بودن آثار فلسفی اوست همراه با مثالهایی برای فهم بهتر مطالب . کتابهایش غالبا فصل بندی مناسبی دارد و نحوه ی ورودش به مباحث استادانه است . ساده نویسی ای که به اصل مطلب ضرری نمی رساند ، آنچه شاید در بین آثار فلسفه ی سنتی خودمان خالی است .

در این کتاب همانگونه که از نامش هویدا است ، اولیات و مباحث کلی فلسفه را مطرح کرده . کتاب با درآمدی که به چیستی فلسفه و اینکه چرا فلسفه بخوانیم آغاز می شود و هفت فصل که در هر کدام بخش مستقلی از مباحث اصلی فلسفی را شامل می شود ، ادامه پیدا می کند . در این کتاب خواننده با مباحث مقدماتی در باب فلسفه ی ذهن ، اخلاق ، علم ، سیاست و معرفت شناسی ، الهیات ، آشنا می شود .

 

 1. مسائل فلسفی ، برتراندراسل ، ترجمه منوچهر بزرگمهر ، ناشر خوارزمی .

کتاب مسائل فلسفی اثر برتراندراسل فیلسوف شهیر انگلیسی که یکی از پایه گذاران فلسفه ی تحلیلی است . از اینرو باید انتظار مطالعه ی کتابی را داشته باشید که گرچه ظاهری ساده و متنی روان دارد ، ولی برای فهم دقیق مطالب ، با مشکل مواجه خواهید شد .

کتاب بسیار شیرین و خواندنی است و سفری پر از تجربه های نو برای شما به بار خواهد آورد .

کتاب دارای 15 فصل است که با یک نگاه کلی می توان آن را به دو بخش وجود شناسی که  فصل اول تا ششم را شامل می شود و بخش معرفت شناسی که فصل هفتم تا چهاردهم را شامل می شوند می توان تقسیم کرد .

از ویژگی های دیگر این کتاب ترجمه ی منوچهر بزرگمهر و مقدمه ی مناسب ایشان بر این کتاب است .

 

 1.  آموزش فلسفه ، محمد تقی مصباح یزدی ، ناشر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى

این اثر نوشته ی استاد مسلم فلسفه ی اسلامی ، استاد مصباح یزدی است . شاید سئوال شود که در میانه ی سیری که به فلسفه ی غرب می پردازد کتاب آموزش فلسفه ی استاد مصباح به چه کار می آید . با توجه به نکته ای که در مقدمه سیر به آن اشاره رفت باید گفت که با توجه به لایه های فلسفه ی اسلامی در ذهن تمام خوانندگان فلسفه ی غرب و با توجه به اینکه بدون ارتباط برقرار کردن مناسب بین این دو سنت ، فهم درستی نسبت به فلسفه ی غرب امکان پذیر نمی باشد . از این رو کتاب آموزش فلسفه را بسیار راه گشا در این امر دیدیم . به دو دلیل عمده : یکی آنکه این کتاب توسط یکی از استوانه های فلسفه ی اسلامی به نگارش در آمده و دیگری آن که اثر کاری است تا حدودی تطبیقی بین فلسفه ی اسلامی و فلسفه ی غرب و بسیار در این امر راه گشاست . در این اثر به کرات به فلسفه ی غرب اشاره رفته است .

از دیگر ویژگی های مثبت این کتاب درسنامه بودن آن است به این صورت که مجموع کتاب شامل هفتاد درس است که در هفت بخش از قبیل مباحث مقدماتی ، شناخت شناسی ،هستی شناسی ، علت و معلول ، مجرد و مادی ، خداشناسی و ... می باشد که در پایان هر درس مجموعه سئوالاتی طراحی شده است .

 

 1. راهنمای تفکر نقادانه - پرسیدن سوال های به جا ، نیل براون ، ترجمه کورش کامیاب ، انتشارات مینوی خرد

فلسفه همانطور که در مقدمه اشاره شد تنها انباشت اطلاعات نیست . کسی که در راه فلسفه قدم می گذارد باید بداند که با آراء بسیار متناقض مواجهه است و برای اینکه رویکردی فعالانه به این مجموعه دانش بشری داشته باشد باید از قدرت تحلیل و توان استنتاج مناسب و بررسی ادله برخوردار باشد .

این کتاب یک راهنمای مناسب برای همین امر است . گرچه دایره ی مباحث آن عمومی بوده و برای تمامی رشته های علوم انسانی و حتی تجربی هم کارایی دارد .

در واقع این اثر ، تلاشی برای یاد دادن تفکر نقادانه و همانطور که از عنوانش آشکار است ، پرسیدن سئوال های به جا به شیوه ای به جا است .

تفکر نقادانه در درجه ی اول تلاش برای نشان دادن نقاط ضعف و کاستی های نحوه ی اندیشیدن دیگران نیست ، بلکه فرآیند است برای به سازی عقایدمان و تصمیم هایی که هر یک از ما باید بگیریم .

این کتاب استفاده ای عمومی می تواند داشته باشد و مطالب آن در بسیاری از تجربه های زندگی روزمره قابل استفاده می باشد . کتاب حاوی مثالهای فراوانی است که بسیار در فهم مطالب و آموزشی عملی در باب تفکر پرسشگرانه و نقادانه راه گشاست .

این اثر سعی می کند به شما مهارت و نگرشهایی را پرورش دهد که به شما امکان می دهد خودتان تصمیم بگیرید که کدام نظرات را بپذیرید .

 

 1. فلسفه در عمل ، ادممورتون ، ترجمه فریبرز مجیدی ، انتشارات مازیار

همانطور که از عنوان کتاب به ذهن خطور می کند این کتاب شیوه ای عملی برای فلسفه ورزی است . شما در این کتاب مواجهه ای شور انگیز با فلسفه خواهید داشت . کتاب سر شار از تمریناتی است که پس از هر درسی شما را به چالش می کشد و می آزماید . بهترین راه مطالعه ی این کتاب ، گروهی است . شما اگر بتوانید به صورت گروهی کتاب را مطالعه کرده و هر کدام تمارین را حل کرده و به بحث بگذارید ، به بهترین شکل ممکن ، با این اثر ارتباط برقرار خواهید کرد .

کتاب به صورتی کاملا غیر مستقیم هم به شما اطلاعات بسیار مفیدی در مورد فلسفه و تاریخ عقاید فلسفی می دهد و هم شما را به مواجهه ی مستقیم با آن وا می دارد . از این رو می توان گفت کتاب فلسفه در عمل در این سیر نقطه ی کانونی خود را حفظ می کند و شمارا به یک کنشگر فعال در این عرصه تبدیل خواهد کرد . مضاف بر آنکه شما در خواهید یافت که آیا اهل فلسفه هستید و علاقه ای به این رشته ی خاص دارید یا نه .

 

 1. فلسفه چیست ، رضا داوری اردکانی ، نشر نقش جهان

داوری یکی از متفکرین بزرگ معاصر ایران است . او که سالها استاد فلسفه بوده به بهترین شیوه می‌توان او را استاد پرسشگری دانست و حقیقتا پاسدار پرسش است . پرسشی که حلقه ی اصلی فلسفه و فلسفه ورزی است . ما در انتهای این مواجهه ی شور انگیز که با هم طی نمودیم ، به این اثر مهم استاد داوری می رسیم . در واقع نوعی هضم کردن مطالب پیشین و پی بردن به اینکه واقعا فلسفه چه هست و چه نیست . فلسفه با علم چه تفاوتی دارد ، نسبت فلسفه با نفسانیات فیلسوف چیست ، نسبت فلسفه با زمانه و اتفاقات تاریخی و اجتماعی چیست ؟ این دست از مطالب را در بخش اول کتاب می توانید بخوانید .

کتاب دارای دو بخش دیگر است که بخش دوم – سه فیلسوف و متفکر بزرگ غربی -برای این سیر ضروری نیست و تنها علاقه مندان می توانند آن را مطالعه کنند . و بخش سوم که کلیاتی در باب فلسفه و کلام اسلامی است نیز اهمیت ویژه ای دارد و در آن در باب سیر تاریخ فلسفه در جهان اسلام و نسبت آن با کلام اسلامی و در نهایت اینکه حوالت انسان در تفکر اسلامی چیست می‌پردازد.

قلم داوری مشکل است ، و فهم آنچه او می خواهد بگوید مشکل تر . شاید او جزء معدود نویسندگانی باشد که تا این اندازه خوانندگان آثارش دچار سوء فهم نسبت به شناخت دقیق اندیشه ی وی شده اند .

شما در این اثر تا حدودی نیز به وضعیت ورود فکر فلسفی جدید در ایران و مصائب تفکر در ایران امروزی پی خواهید برد .

در ادامه کتابهایی برای مطالعه‌ی بیشتر که همگی به گونه ای مقدماتی است ، صرفا نام برده می شود برای کسانی که تمایل به مطالعه ی بیشتر در این زمینه دارند .

کتاب سوم یعنی پرسشهای بنیادین هم در 11 فصل به مباحث مهم در فلسفه می پردازد و در فصل اول آن به چیستی فلسفه که می تواند مکملی بر کتاب الفبای فلسفه باشد .

کتاب چهارم نیز ، کلیات فلسفه ی پاپکین است که باز کتابی است که می تواند برای آشنایی با مکاتب مختلف فلسفی و نیز پاره ای از فلسفه های مضاف مناسب باشد . این کتاب معمولا کتاب درسی برای دانشجویان فلسفه است.

کتاب پنجم ، درآمدی بر تحلیل فلسفی نیز کتابی بسیار خوانا و شور انگیز است . قلم بسیار روان و مثالهای مناسب از مزیت های کتاب است ولی کتاب به سنت فلسفه ی تحلیلی تعلق دارد و شاید حجم زیاد کتاب، کمی آن را برای مبتدی کسل کننده می کند .

سه کتاب آخر مجموعه گفتگوهای برایانمگی ، استاد فلسفه ای که بخاطر برنامه های تلوزیونی و گفتگوهایی که با اکثر بزرگان فلسفه در قرن اخیر انجام داده مشهور است ، می باشد . این سه کتاب برای مواجهه ی بی واسطه با خود فیلسوفان و نویسندگان بزرگ مناسب است و در خلال آن با بحث های مختلف فلسفی آشنا می شوید . ضعف این گونه مصاحبه ها را می توان به کمی ژورنالیستی بودن و همچنین تا حدودی اطلاعات پراکنده دانست .

کتاب های بیشتر :

 1. سرگذشت فلسفه ، برایانمگی ، مترجم حسن کامشاد، نشر نی
 2. فهم فلسفه ، در سه جلد ، پراس ، مترجم رضا علیزاده ، نشر روزنه
 3. پرسشهای بنیادین فلسفه ، سی یوئینگ ، مترجم محمود یوسف ثانی ، انتشارات حکمت
 4. کلیات فلسفه ، ریچارد پاپکین ، مترجم جلال الدینمجتبوی ، انتشارات حکمت
 5. درآمدی بر تحلیل فلسفی ، جان هاسپرس ، مترجم موسی اکرمی ، نشر طرح نو
 6. فلاسفه ی بزرگ ، آشنایی با فلسفه غرب ، برایانمگی ، مترجم عزت الله فولادوند ، نشر خوارزمی
 7. مردان اندیشه ، برایانمگی ، مترجم عزت الله فولادوند ، ناشر طرح نو
 8. فلسفه ی نویسن بریتانیا ، برایانمگی ، مترجم ابوالفضل رجبی ، نشر نقش جهان

 

منبع: بروشورهای معرفی کتاب مجمع ناشران انقلاب اسلامی؛ توزیع شده در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

 

   
  
کلیدواژه ها: سیر مطالعاتی - فلسفه غرب - کتاب پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است - دنیل کلاک - ترجمه حمیده بحرینی - کتاب راه هایی به تفکر فلسفی ، درآمدی بر مفاهیم بنیادین - یوزف ماری بوخنسکی - پرویز ضیاء شهابی - کتاب الفبای فلسفه - نایجلواربرتون - مسعود علیا - کتاب مسائل فلسفی - برتراندراسل - منوچهر بزرگمهر - کتاب آموزش فلسفه - محمد تقی مصباح یزدی - راهنمای تفکر نقادانه - پرسیدن سوال های به جا - نیل براون - کورش کامیاب - کتاب فلسفه در عمل - ادممورتون - فریبرز مجیدی - کتاب فلسفه چیست - رضا داوری اردکانی - کتاب سرگذشت فلسفه - برایان مگی - حسن کامشاد - کتاب فهم فلسفه - پراس - رضا علیزاده - کتاب پرسشهای بنیادین فلسفه - سی یوئینگ - محمود یوسف ثانی - کتاب کلیات فلسفه - ریچارد پاپکین - جلال الدین مجتبوی - کتاب درآمدی بر تحلیل فلسفی - جان هاسپرس - موسی اکرمی - کتاب فلاسفه ی بزرگ ، آشنایی با فلسفه غرب - برایان مگی - عزت الله فولادوند - کتاب مردان اندیشه - برایان مگی - عزت الله فولادوند - کتاب فلسفه ی نویسن بریتانیا - برایان مگی - ابوالفضل رجبی


اخبار مرتبط:

(همکاری در نشر این نوشته برای دیگران) : Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
   پیشخوان کتابفروشی ها  
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
این کتاب که از منابع آزمون کنکور دکتری رشته نانوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت است در 19 فصل تدوین شده و توسط تعدادی از دانشجویان رشته نانوفناوری پزشکی زیر نظر دکتر ...
 
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
 
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
دگمه آتش دست حسن آقا بود. نفس ها در سینه حبس شده بود. دقیقه ها کند می گذشتند. خورشید با تقلا ذره ای خودش را بالا می کشید و لبه طلایی اش بر روی ققنوسی که عمود بر زمین، ...
 
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره هنگام از نظر تقسیمات سیاسی استان هرمزگان جزو شهرستان قشم و به‌عنوان یکی از دهستان‌های این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) به شمار می‌رود دیگر ...
 
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره لارک با مساحتی حدود ۷/۴۸ کیلومتر مربع در شرق جزیره قشم بین ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی ...
 
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
خلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده ...
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
خیلی ها عقیده دارند آن شیئِ ریزی که آن روز کمانه کرد توی شاهرگ گردن حاج ناصر، ترکش موشک بود. بعضی ها هم هستند که چنین عقیده ای ندارند. البته هر چه بود نشانه‌گیری‌اش ...
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
آنچه در این مجموعه به عنوان راهبرد ارائه می شود، افق های اصلی حرکت رسانه های آمریکاست. این راهبردها در سه حوزه نرم افزاری شامل: شکل دهی افکار عمومی، دروغ پردازی و ...
 
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط مُنَصِّف خلیج فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیک‌ترین کرانه های ...
 
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت ...
 
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
جنبش نرم افزاری اولین بار در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شد. چندی بعد ایشان در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان، راهکارهای جدی تری برای تحقق نهضت تولید علم مطرح ...
ادامه پیشخوان کتابفروشی ها
 
   این ها را هم امتحان کنید!!  
دیدگاه‌های لسان الغیب
نگاهی به کتاب در محضر حافظ

در این کتاب به صورت موضوعی دیدگاه‌های لسان الغیب ، حافظ شیرازی بررسی شده است. منشأ لطافت اشعار حافظ، درک زیبایی در دایره‌ی آفرینش است، وی زمانی به یافته‌های خود اعتماد می‌کند که قرآن کریم را راهنمای خود قرار می‌دهد. حافظ در شیوه‌ی غزل سرایی، گوی سبقت را از همه‌ی معاصران و پیشینیان ربوده و سبک عرفانی را در غزل به اوج خود رسانده است.
اعلام برنده جایزه راینهارد – پریسنیتس سال 2012 اتریش
یودیت نیکا فایفر، نویسنده وینی به عنوان برنده امسال جایزه ادبی راینهارد – پریسنیتس کشور اتریش برگزیده شد. این جایزه 4 هزار یورویی که از سال 1994 از سوی وزارت آموزش، فرهنگ و هنر اهدا می‌شود ، یادآور راینهارد پریسنیتس (1945 – 1985) شاعر اتریشی و نماینده وینی شعر نو است.
اعلام برندگان جوایز یوهان هاینریش ووس و فریدریش گوندولف سال 2013 آلمان
دو جایزه ترجمه سال 2013 آکادمی زبان و ادبیات آلمان به نام های «یوهان هاینریش ووس» و «فریدریش گوندولف» به ترتیب به ولفگانگ کوبین و متی زیرکل اهدا خواهد شد. کوبین برای ترجمه کتاب های چینی و زیرکل نیز به دلیل میانجیگری برای فرهنگ آلمان در خارج از این کشور شایسته کسب این جایزه شناخته شد.
اعلام برنده جایزه ارنست یاندل سال 2013 اتریش
جایزه ارنست یاندل از سال 2001 برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره ارنست یاندل نویسنده و شاعر اتریشی که سال 2000 درگذشت، هر دو سال یکبار اهدا می‌شود. امسال الکه ارب نویسنده و مترجم جایزه ارنست یاندل کشور اتریش برای شعر را نصیب خود کرد. این جایزه 15 هزار یورویی از سوی وزارت علوم و فرهنگ اتریش اهدا می‌شود.
ترجمه و شرح رجزهای عاشورا
کتاب «ترجمه و شرح رجزهای عاشورا» مشتمل بر شعارها و پیام‌های حماسی و شورانگیز شهیدان دشت نینوا، دارای سه فصل با عنوان «مَدخل»، «مفهوم‌شناسی رَجَز» و «اما رجزهای شهیدان کربلا در روز عاشورا» و سی و هشت بخش «امام حسین (ع)»، «حضرت عباس بن علی (ع)»، «ابوبکر بن علی (ع)»، «اسلم بن عمرو»، «اَنَس بن مَعقَلَ اَصبَحی»، «جعفر بن عقیل»، «جُناده بن حارث کوفی»، «حبیب بن مظاهر اسدی»، «حَجاج بن مَسروق جُعفی»، «حُر بن یزید ریاحی»، خالد بن عمرو صیداری»، «زُهیر بن قین بَجَلی»، «عمرو بن جُناده» و «مسلم بن عوسجه»،‌است.
اعلام برنده جایزه توماس مان سال 2012 آلمان
جایزه توماس مان از سال 2010 از سوی هانزه اشتات لوبک و آکادمی هنرهای زیبای بایرن به طور مشترک اهدا می شود و منشا پیدایش آن جایزه توماس مان هانزه اشتات لوبک و جایزه بزرگ ادبی آکادمی بایرن بوده است. توماس هورلیمان نویسنده سوییسی به عنوان برنده سال 2012 جایزه ادبی توماس مان به ارزش 25 هزار یورو انتخاب شد.
   چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)  
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه پرورش خلاقیت فرزندانتان
  سیر مطالعاتی استاد اصغر طاهرزاده
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دینی فرزندان
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع ازدواج
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه آشنایی با ضدفرهنگ‌ها
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه رسانه و تهاجم فرهنگی
  سیر مطالعاتی پیشنهادی با موضوع معاد
  سیر مطالعاتی با موضوع ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
  بیست کتابی که قبل از مردن باید بخوانید
  ده کتاب کودک به پیشنهاد فریدون عموزاده‌خلیلی
  سیر مطالعاتی با موضوع فلسفه غرب
  سیر مطالعاتی پیشنهادی در موضوع توحید
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع سیاست و اندیشه سیاسی
  سیر مطالعاتی با موضوع معرفت شناسی اسلامی
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دختران
  پیشنهاد سیر مطالعاتی در موضوع فلسفه شناخت وفلسفه اسلامی
  ادامه چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)
 
   -- کتابفروشی های دیدنی --  
  کتابفروشی ترنجستان سروش
  کتابفروشی ترنجستان مترو
  کتابفروشی کتابستان
  کتابفروشی کافه کراسه
  کتابفروشی شهر کتاب مرکزی
  کتابفروشی جنات فکه
  ادامه -- کتابفروشی های دیدنی --
   -- داستان --  
  چند حکایت کوتاه از دوران کودکی امام حسین (ع)
  مرد صیاد
  مرد فقیر
  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
  چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
  لاوازیه آدم عاشق علم
  قاتل فراری
  دزدی جعبه عبادت از شیطان
  ادامه -- داستان --
 
   -- شعر --  
  یکصد و هفتاد و پنج آینه
  ظهر عاشورا
  زندان
  یکشب با قمر
  مکتب حافظ
  سرو قباپوش
  جانا، نظری، که دل فگار است
  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
  ادامه -- شعر --
 
   -- مراقبه --  
  حکایت خاک
  در شگفتم...!
  رجب، چشمه‌ای در بهشت
  ایام فاطمیه
  روز عرفه
  دحوالارض
  ادامه -- مراقبه --
تعالی اندیشه-1388
taali.andisheh@publicist.com
طراحی و اجرا: خبرافزار