پنجشنبه، 28 دی 1396 - 21:10   
  یک تجربه فرهنگی برای تو
  تراث شناسی(شناخت میراث کهن ما)  

  صحاح الادویه/ زین الدین عطار
علی انصاری کتب و رسالات چندی داردکه یکی از آنها جزوه ای در تشریح، بنام تحفه السلاطین ودیگری کتابی است بنام مفتاح الخزائن درباب ادویه که آن رادرسال 1366 به اتمام رسانده است....

  رساله فی انشاء المثلثات القائمه الزوایا المنطقه الاضلاع/ ابوجعفر خازن
ابو جعفر خازن در میان دانشمندان معاصر خود و آنان که پی از وی بوده اند به تبحر در ریاضیات، نجوم و ابزار رصدی معروف بوده است. ...

  صورالکواکب/ عبدالرحمن صوفی رازی
ابوریحان بیرونی، استاد مسلم نجوم در چندین جا از عبدالرحمن یاد می کند و در کتاب «قانون مسعودی» محاسبات رصد او را برای ستارگان برتر و بهتر از بطلمیوس دانسته و قدر ستارگانی را که او محاسبه کرده، مسلم و معین می داند. ...

  قانون فی الطب/ ابوعلی سینا
ابو علی حسین بن سینا (370- 428 ق) القاب بسیاری داشته است، از جمله شرف الملک، شیخ الرئیس، حجه الحق، ابن سینا، نادر عصر و زمان، اعجوبه ی دهر، استاد البش ، امام الحکما، الحکیم الوزیر و رئیس العقلاء.

  التحفه السعدیه/قطب الدین شیرازی
قطب الدین شرح قانون را از 682 قمری شروع کرد و تا دو سه ماه پیش از فوتش به تکمیل آن سرگرم بود؛یعنی 24سال از عمر خود را صرف فهم قانون کرد و 28 سال دیگر بر آن شرح نوشت تا به علم خدمتی کرده باشد و پس از او محصلان از فهم قانون عاجز نمانند...

  تفسیر طبری/طبری
یکی از قدیمی‌ترین روایت‌های فارسی از واقعه کربلا، ترجمه همین متن اخیر است که به وسیله جمعی از علمای ماوراءالنهر در زمان نوح ابن منصور سامانی (قرن چهارم) انجام شده. متن این ترجمه – که البته نسبت به تفسیر طبری، چیزهایی علاوه دارد ـ‌ یکی از نمونه‌های...

  جامع الفواید یا طب یوسفی/یوسف بن محمد بن یوسف طبیب
یوسف بن محمد بن یوسف طبیب، از بیم سرخ کلاهان با پدرش به هند کوچ کرد. پدرش محمد بن یوسف هروی پزشکی نام دار و صاحب تالیف است؛ «بحرالجواهر» را که فرهنگ واژه های پزشکی و زندگی نامه ی برخی از مشاهیر پزشکی است، نگاشته است....

  رساله فی انشاء المثلثات القائمه الزوایا المنطقه الاضلاuع/ابو جعفر خازن
بیرونی در «استیعاب وجوه الممکنه...» به کتابی از ابو جعفر خازن اشاره می کند که خازن در آن به تشریح چگونگی تعیین افق روی دایره البروج پرداخته است....

  جامع الغرض فی حفظ الصحه و دفع المرض/ابن قف
این کتاب در 60 فصل و درباره ی حفظ سلامتی، تندرستی و پیش گیری از بیماری ها نوشته شده است؛ همچنین درباره ی جنین شناسی، رش کودک، درمان دارویی و غذایی، پاکیزگی آب و هوا و قیافه شناسی (علم فراست)، بحث های ارزنده ی دیگری ارائه داده است...

  مفتاح الخزائن در باب ادویه/زین الدین عطار(علی بن حسین انصاری)
. علی انصاری کتب و رسالات چندی دارد که یکی از آن ها جزوه ای در تشریح، به نام تحفه السلاطین و دیگری کتابی است به نام مفتاح الخزائن در باب ادویه که آن را در سال 1366 م به اتمام رسانده است.

  «تفسیر القرآن الکریم» قدیمی ترین تفسیر شیعی/ عطیه بن سعد بن جناده
آنها که در فکر آشنایی با تفسیر اهل بیت از قرآن کریم باشند به گونه ای که راوی آن از افرادی باشد که غیر از معیارهای مختلف در استناد و اعتبار، از جهت زمانی نیز به تاریخ زندگی ائمه نزدیک باشد و به زبان دیگر تفسیری روایی و قدیمی باشد، گمشده خود را شاید در تفسیر عطیه عوفی بیابند. ...

  تحقیق گراندد تئوری/مینا اسماعیلی
کتاب حاضر شامل هشت فصل و دیباچه ای از مولفان است. در دیباچه آمده است که تحقیق گراندد تئوری یا نظریه ی بسترزاد یکی ازرویکردهای تحقیق کیفی است که تشریح نظری و تبیین الگوهای جاری در بسترهای مختلف، مطلع نظر پژوهشگر این رویکرد است...

  تلخیص از مقالات «تحریر اصول اقلیدس»/اقلیدس
این کتاب متن بازنویسی شده کتاب «اصول اقلیدس» و از مهم ترین کتابهای ریاضیات در دوره ی اسلامی است. خواجه نصیر الدین طوسی کتاب «اصول اقلیدس» را که مهم ترین اثر اقلیدس و از آثار به یاد ماندنی در تاریخ ریاضیات است، تحریر کرد که به «تحریر اصول اقلیدس» مشهور شد. ...

  هدایه المتعلمین فی الطب/ابن احمد الاخوینی البخاری
ابن احمد الاخوینی البخاری این اثر را به خواهش فرزندش در نیمه ی دوم قرن 4 ق در سه بخش و دویست باب به زبان فارسی نوشت. «بخش اول» پنجاه و یک باب در عناصر، امزجه و اخلاط، اعضای مفرد و مرکب بدن و موضوعاتی نظیر قوی، افعال، ارواح، طعام ها و شراب ها دارد. ...

  المدخل التعلیمی/محمد زکریای رازی
یکی از آثار مهم کیمیایی ابوبکر محمد زکریای رازی است، که در سال 1905 میلادی درکتاب خانه ی حضرت نواب رامپور پیدا شد. این کتاب به زبان عربی است و متن عربی با ترجمه ی انگلیسی آن در سال 1927 م/ 1306 ش در شهر کلکته در مجله ی «Memoirs of the Asiatic society of Bengal» به چاپ رسید. موضوع این کتاب آموزش مقدمات علوم است

  الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه/ابن بیطار
این کتاب با نام های دیگری نیز شهرت دارد، از جمله «جامع ابن بیطار»، «المفردات ضیاءالدین ابو محمد عبداله»، «الجامع فی الطلب» و «الجامع لقوی الادویه و الاغذیه». این اثر نوشته ی مالقی مشهور به ابن بیطار (متوفی 646 ق)، به عربی است

  التذکره فی الهیئه/خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی این کتاب را پس از تالیف دو اثر مهم دیگر خود یعنی «تحریر اصول اقلیدس» و «تحریر مجسطی». در 659 ق، به رشته ی تحریر درآورده است

  مدیر یک دقیقه‌ای/ علی قاهری
کتاب «مدیر یک دقیقه‌ای» نوشته‌ی «دکتر کنت بلانچارد» و «دکتر اسپنسر جانسون» و ترجمه‌ی «دکتر یحیی زارع مهرجردی» برای نوبت اول در سال 1377 توسط مؤسسه‌ی انتشارات یزد به چاپ رسیده است. همان گونه که در سطرهای بالا خواندیم، کتابی بسیار پر فروش بوده و در عرصه‌ی مدیریت بسیار مشهور است.

  مقالید علم الهیئه/ابوریحان بیرونی
کتاب «مقالید علم الهیئه» یکی از مهم ترین آثار بیرونی در ریاضیات و نخستین کتاب کامل و مستقل «مثلثات کروی» است؛ اما مطالبش شرح و نقد نشده است. از میان پژوهشگران غربی، «ادوارد استوارت کندی» بیش از همتایان خود درباره ی احوال و آثار بیرونی تحقیق کرده اند و آثاری برجسته در این زمینه نگاشته اند

  علماء الشیعه فی مصادر اهل السنة/ سید مصطفی مطهری
ابن حجر عسقلانی مولف مشهور اهل سنت، (م 852) دریکی ازتالیفات خود بنام لسان المیزان که درباره رجال ضعیف[2] نگاشته است ، مطالب ارزنده ای را ازکتب شیعی نقل نموده است .

  اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات/ شیخ مفید
کتاب شامل گزارشی است از موارد اختلاف شیعه و معتزله در مباحث کلامی و نیز اختلافات عقایدی شاخه‌ی امامیه از شیعه و سایر فرقه های شیعی چون زیدیه. مؤلف، مواردی از اختلاف نظر خود با متکلمان امامی مذهب از خاندان بنو نوبخت را نیز باز گفته و گاه به آرای برخی فرق، مانند خوارج نیز اشاره کرده است.

  مقالید علم الهیئت/ابوریحان بیرونی
علم هیئت، علمی است که با آن شکل افلاک و مساحت کره ی زمین اندازه گرفته می شود و نیز گفته شده: «از اصول علم ریاضی است و علمی است که به وسیله ی آن حالات اجرام بسیطه ی علوی و سفلی و اشکال و اوضاع آن و ابعاد بین آن ها، حرکات افلاک، کواکب و مقادیر آن ها دانسته می شود. علوم متفرع بر این علم پنج است: علم زیجات، علم مواقیت، علم کیفیت اوصاد، علم تسطیح کرات و آلات حادث از آن و علم آلات طلی» ...

  المناظر(ابن هیثم)
کتاب المناظر از ابن هیثم، ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم، از اکابر حکما و اطبای نامی اسلامی است که بزرگ‌ترین فیزیک‌دان و نورشناس مسلمان سده‌ی 4 ق / 10 م است. ...

 
 
 
   پیشخوان کتابفروشی ها  
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
کتاب نانوپزشکی/ترجمه زیر نظر دکتر مسعود خسروانی / از سری کتاب‌های منبع آزمون دکتری تخصصی نانوفناوری پزشکی
این کتاب که از منابع آزمون کنکور دکتری رشته نانوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت است در 19 فصل تدوین شده و توسط تعدادی از دانشجویان رشته نانوفناوری پزشکی زیر نظر دکتر ...
 
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی/فرانسیس فوکویاما، استراوس کان، ژوزف استیگلیتز و.../ترجمه و تدوین: محمدرضا محمدخانی(امینی)، محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
 
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
 
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
منابع آزمون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت/کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا/آنتونی ل. مشر
کتاب بافت شناسی جان کوئیرا، بیش از سه دهه است که مرجعی معتبر برای محققین و دانش‌پژوهان حوزه بافت شناسی پزشکی است. این کتاب به طرز بی‌بدیلی به بررسی روابط سلول‌ها ...
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
خط مقدم، روایت داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی در ایران با محوریت زندگی شهید حسن طهرانی مقدم
دگمه آتش دست حسن آقا بود. نفس ها در سینه حبس شده بود. دقیقه ها کند می گذشتند. خورشید با تقلا ذره ای خودش را بالا می کشید و لبه طلایی اش بر روی ققنوسی که عمود بر زمین، ...
 
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب هنگام جزیره دلفین ها/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره هنگام از نظر تقسیمات سیاسی استان هرمزگان جزو شهرستان قشم و به‌عنوان یکی از دهستان‌های این شهرستان به مرکزیت روستای ماشی (هنگام جدید) به شمار می‌رود دیگر ...
 
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی لارک/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
جزیره لارک با مساحتی حدود ۷/۴۸ کیلومتر مربع در شرق جزیره قشم بین ۲۶ درجه و ۴۹ دقیقه تا ۲۶ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی ...
 
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی هرمز بهشت زمین شناسی/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
خلیج فارس شیاری هلال گونه است که پیشروی آبهای اقیانوس هند (دریای عمان) آن را به درازای بیش از 900 کیلومتر و پهنای میانگین ۲۴۰ کیلومتر در چین خوردگی های پست و فروافتاده ...
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب کجای کار اشتباه بود؟ مروری بر زمینه های شکل گیری بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب اقتصاد لرزان، مروری بر واقعیت های بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
کتاب سایه رکود، نگاهی بر تاثیرات جهانی بحران اقتصادی آمریکا/محمدرضا طایفه، بهزاد منصوری
بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری ...
 
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
کتاب ناصر حسین، زندگی نامه سردار شهید ناصر جمال بافقی/فائضه غفار حدادی
خیلی ها عقیده دارند آن شیئِ ریزی که آن روز کمانه کرد توی شاهرگ گردن حاج ناصر، ترکش موشک بود. بعضی ها هم هستند که چنین عقیده ای ندارند. البته هر چه بود نشانه‌گیری‌اش ...
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
کتاب رسانه های آمریکا راهبردها و کارکردها/محمدرضا محمدخانی
آنچه در این مجموعه به عنوان راهبرد ارائه می شود، افق های اصلی حرکت رسانه های آمریکاست. این راهبردها در سه حوزه نرم افزاری شامل: شکل دهی افکار عمومی، دروغ پردازی و ...
 
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
کتاب جزیره تاریخی تنب بزرگ/یوسف یزدانی نژاد، محمدرضا امینی
تنب بزرگ در پانزده کیلومتری شمال خط مُنَصِّف خلیج فارس (خط میانی محاسبه شده نسبت به دو کرانه ایرانی و عربی در شمال و جنوب) قرار دارد و فاصله‌اش با نزدیک‌ترین کرانه های ...
 
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
کتاب اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی/به کوشش محمدرضا امینی، مجید پرحلم
جامعة آرمانی اسلامی، جامعة فقیری نیست؛ هم‌چنان که نمی تواند یک جامعة مصرف زده باشد. اما آرمان توسعة صنعتی نباید منجر به تکاثر و جست‌وجوی بیشتر ثروت شود و به اصالت ...
 
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
کتاب جنبش نرم افزاری/به کوشش محمدرضا محمدخانی
جنبش نرم افزاری اولین بار در بیانات مقام معظم رهبری متجلی شد. چندی بعد ایشان در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان، راهکارهای جدی تری برای تحقق نهضت تولید علم مطرح ...
ادامه پیشخوان کتابفروشی ها
 
   این ها را هم امتحان کنید!!  
قرآن و تحولات اجتماعی
نگاهی به کتاب در آمدی بر اصول تحول فرهنگی

عبدالکریم بهجت پور، نویسنده کتاب «درآمدی بر اصول تحول فرهنگی» که از سوی انتشارات بوستان کتاب قم و به همت مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است، همین مهم را سر لوحه کار خویش قرار داده است....
فهرست برندگان جوایز ادبی دبیرستانی‌های ایل دو فرانس سال 2012 فرانسه
هشت نویسنده فرانسوی در نخستین دوره اهدای جوایز ادبی دبیرستانی‌های ایل دو فرانس تجلیل شدند. بیش از هزار و دویست دانش‌آموز دبیرستانی منطقه ایل دو فرانس، دربرگیرنده پاریس و تعدادی از شهرهای پرجمعیت مرکز فرانسه جوایز ادبی نخستین دوره را به نویسندگان آثار برتر اهدا کردند.
معرفی برنده جایزه ادبی «موریکه» سال 2012
«یان پتر برمر» رمان‌نویس و داستانسرای ساکن برلین به عنوان برنده جایزه ادبی «موریکه» 2012 برگزیده شد. این جایزه از سال 1991 از سوی شهر «فلباخ» واقع در ایالت بادن – وتنبورگ برای بزرگداشت «ادوارد موریکه» (1804 – 1875) شاعر، نویسنده و مترجم اهدا می‌شود.
اعلام برنده جایزه داستان کوتاه همینگوی سال 2012
رقابت داستان کوتاه همینگوی که هر سال در کی‌وست برگزار می شود، امسال آملیا اسکینرسنت را برای داستان «کشتی پر از چهارپایان» به عنوان برنده این جایزه هزار و 500 دلاری انتخاب کرد. این جایزه از سوی لوران همینگوی نوه ارنست همینگوی در مراسم سالانه تجلیل از این نویسنده و در مکانی برگزار می‌شود که او در دهه 30 در آن‌ جا به سر برده بود.
فهرست برندگان جشنواره ادبی شهید غنی‌پور سال 1390 ایران
جشنواره کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور در بخش‌های کودک، نوجوان، آثار دفاع مقدس و آثار با موضوع آزاد، کتاب سال و کتاب تقدیری برگزیدگانش را معرفی کرد. به هر کتاب سال علاوه بر لوح تقدیر و تندیس جشنواره 30 میلیون ریال و به هر اثر تقدیری 15 میلیون ریال اهدا شد. جوایز آنان توسط خانواده شهیدان اهدا شد.
فهرست برندگان جوایز فرهنگی سال 2012 مصر
باارزش ترین جوایز فرهنگی مصر در زمینه ادبیات، هنر و علوم اجتماعی به برندگانش اهدا شد. این جایزه از سوی شورای عالی فرهنگی مصر اهدا می شود. در مراسم معرفی برندگان این دوره از جوایز معتبر مصر، از ابراهیم اصلان نویسنده برجسته مصری که اوایل امسال درگذشت به عنوان یکی ازبرندگان جوایز نیل نام برده شد.
   چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)  
  سیر مطالعاتی پیشنهادی در موضوع توحید
  کتاب های خوب و خواندنی با پیشنهاد نویسنده وبلاگ چکه های فکر
  1001 کتابی که باید پیش از مردن بخوانید (فهرست 220 تایی که به فارسی ترجمه شده است)
  سیر مطالعاتی پیشنهادی در موضوع امامت
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه تربیت دختران
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه پرورش خلاقیت فرزندانتان
  سیر مطالعاتی آثار عین-صاد(استاد علی صفایی حائری)
  سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری به روش موضوعی به پیشنهاد استاد نیلی پور
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها
  پیشنهاد سیر مطالعاتی درباره موضوعات اعتقادی
  سیر مطالعاتی در زمینه خداشناسی و توحید
  رمان های پیشنهادی پل استر برای مطالعه
  سیر مطالعاتی با موضوع فلسفه غرب
  سیر مطالعاتی با موضوع فرقه های انحرافی
  سیر مطالعاتی با موضوع ویژگی های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
  مجموعه کتابهای خوب در زمینه رسانه و تهاجم فرهنگی
  ادامه چی بخوانیم(پیشنهاد سیر مطالعاتی)
 
   -- کتابفروشی های دیدنی --  
  کتابفروشی ترنجستان سروش
  کتابفروشی ترنجستان مترو
  کتابفروشی کتابستان
  کتابفروشی کافه کراسه
  کتابفروشی شهر کتاب مرکزی
  کتابفروشی جنات فکه
  ادامه -- کتابفروشی های دیدنی --
   -- داستان --  
  چند حکایت کوتاه از دوران کودکی امام حسین (ع)
  مرد صیاد
  مرد فقیر
  این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
  چنگیزخان مغول و شاهین پرنده
  لاوازیه آدم عاشق علم
  قاتل فراری
  دزدی جعبه عبادت از شیطان
  ادامه -- داستان --
 
   -- شعر --  
  یکصد و هفتاد و پنج آینه
  ظهر عاشورا
  زندان
  یکشب با قمر
  مکتب حافظ
  سرو قباپوش
  جانا، نظری، که دل فگار است
  دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
  ادامه -- شعر --
 
   -- مراقبه --  
  حکایت خاک
  در شگفتم...!
  رجب، چشمه‌ای در بهشت
  ایام فاطمیه
  روز عرفه
  دحوالارض
  ادامه -- مراقبه --
تعالی اندیشه-1388
taali.andisheh@publicist.com
طراحی و اجرا: خبرافزار