كتاب معاصر::پايگاه اطلاع رساني و نقد كتاب معاصر::BookShopNews
كتاب نانوپزشكي/ترجمه زير نظر دكتر مسعود خسرواني / از سري كتاب‌هاي منبع آزمون دكتري تخصصي نانوفناوري پزشكي
كتاب سرمايه داري گاوچراني، بحران اقتصادي دوهزار و ده آمريكا، زمينه هاي شكل گيري و تاثيرات جهاني/فرانسيس فوكوياما، استراوس كان، ژوزف استيگليتز و.../ترجمه و تدوين: محمدرضا محمدخاني(اميني)، محمدرضا طايفه، بهزاد منصوري
منابع آزمون كنكور دكتري وزارت بهداشت/كتاب چكيده بافت شناسي پايه جان كوئيرا/آنتوني ل. مشر
منابع آزمون كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت/كتاب چكيده بافت شناسي پايه جان كوئيرا/آنتوني ل. مشر
بيولوژي و فيزيولوژي سلول، عصب و عضله
سازگاري زيستي در مقياس نانو/دكتر حسين قنبري، حسين ارزاني و ...
كتاب نانوفناوري براي زيست شناسي و پزشكي در مقياس اجزاي سازنده/گابريل ا.سيلوا، ولاديمير پارپورا/مترجمان:دكتر امير اماني، مهدي آدابي، نجمه كتابچي و ...
بانكداري اسلامي در جهان
داستان تولد موشك
خط مقدم، روايت داستاني و مستند از تشكيل يگان موشكي در ايران با محوريت زندگي شهيد حسن طهراني مقدم
صفحه بعد - نسخه اصلی